Ph.d., cand. mag., Lektor ved RUC, Center for Sundhedsfremmeforskning og selvstændig som aldringsekspert med firmaet Blaakildes. Du kan læse om mine tilbud her

Gennem mange år har jeg bidraget til samfundsdiskussionen og videnskaben med min ekspertise inden for humanistisk sundhed med særlig fokus på aldring, alderdom og ældre mennesker. Udfra denne akse har jeg beskæftiget mig med familie, køn og generationer, sociale forhold og bolig, mobilitet og migration, samt medieforskning. Med min folkloristiske baggrund har jeg en særlig forkærlighed for fortællinger, skrivning og narrativitet, og har bl.a. også været lærer på skrivekurser for seniorer.

Jeg blev cand.mag. i Folkloristik og Retorik fra Københavns Universitet, 1989, var på University of Pennsylvania som visiting scholar i 194-95 og fik en ph.d.-grad fra Etnologi på Kbh.s Universitet i 2011.

I løbet af min karriere har jeg haft kortere og længere ansættelser som underviser, forelæser og forsker ved de fleste danske universiteter og en del professionshøjskoler. Jeg har ligeledes været forsker på Dansk Gerontologisk Institut og hovedredaktør af tidsskriftet Gerontologi. Nu er jeg ansat som lektor ved Center for Sundhedsfremme på RUC og arbejder ligeledes som selvstændig i firmaet Blaakildes med konsulentopgaver, foredrag og flere andre ting.

Du kan læse mere på de følgende sider om mine publikationer og interview til pressen.