NARRATIV, NATURBASERET SUNDHEDSFREMME BLANDT TYRKISKE KVINDER MED DIABETES

September 2021 til november 2022

Forskningsprojektet Hverdagsliv og diabetes hos aldrende migranter i Danmark – et pilotstudie baseret på narrativ naturbaseret sundhedsfremme.

Tyrkiske kvinder med diabetes ude i naturen. 

Vi er to kolleger fra Tværfaglige Sundhedsstudier på RUC, Karen Christensen og mig, som har fået midler fra Steno Diabetes Center Sjælland til at udføre et forskningsprojekt med en gruppe tyrkiske kvinder. Kvinderne har diabetes eller er i risiko for at få det. 

Andelen af diabetespatienter er højere blandt indvandrere i Danmark end blandt etniske danskere. 

Vi samarbejder med en sundhedskonsulent fra Steno Diabetes Center Sjælland. 

Hver uge i hele efteråret 2021 har vi sammen med kvinderne været ude i naturen for at afprøve, hvordan det virker, både som et rehabiliterende praksisprojekt og som et narrativt forskningsprojekt, hvor vi ønsker at undersøge kvindernes hverdagsliv og sundhedsvaner. Kvinderne har deltaget på lige fod med os i planlægningen af forløbet. Der er blevet lavet yoga, natursansninger, mad over bål m.m. Afslutningsvis har vi interviewet kvinderne hver især om deres hverdagsliv og sundhedspraksis. Projektet slutter november 2022. Der vil senere komme mere information på denne side. Kontakt mig gerne, hvis du har uddybende spørgsmål.