NARRATIV, NATURBASERET SUNDHEDSFREMME BLANDT TYRKISKE KVINDER MED DIABETES

September 2021 til november 2022

Forskningsprojektet Hverdagsliv og diabetes hos aldrende migranter i Danmark – et pilotstudie baseret på narrativ naturbaseret sundhedsfremme.

Tyrkiske kvinder med diabetes ude i naturen. 

Vi er to kolleger fra Tværfaglige Sundhedsstudier på RUC, Karen Christensen og mig, som fik midler fra Steno Diabetes Center Sjælland til at udføre et forskningsprojekt med en gruppe tyrkiske kvinder. Kvinderne havde diabetes eller var i risiko for at få det. 

Andelen af diabetespatienter er højere blandt indvandrere i Danmark end blandt etniske danskere.

I efteråret 2021 var vi hver uge sammen med kvinderne ude i naturen for at afprøve et rehabiliterende praksisprojekt, som samtidig var et narrativt forskningsprojekt, hvor vi undersøgte kvindernes hverdagsliv og sundhedsvaner. Kvinderne har deltaget på lige fod med os i planlægningen af forløbet. Der er blevet lavet yoga, natursansninger, mad over bål m.m. Afslutningsvis interviewede vi kvinderne hver især om deres hverdagsliv og sundhedspraksis. Projektet afsluttedes november 2022. Læs mere i "Rapport fra et naturprojekt med tyrkiske kvinder i Danmark" og i artiklen "Sunde fællesskaber trives under åben himmel" Du kan også læse kroniken i Politiken fra 8.6.2023: “Sådan fremmer vi ikke-vestlige kvinders integration” eller lytte til Alis Fædreland i Radio 24/SYV. 29.6. 2023: Forskere: “Sådan fremmer vi ikke-vestlige kvinders integration”.

Seneste videnskabelige artikel: Blaakilde, AL and Christensen, K (2024) Narrative, Nature-Based Participatory Action Research (PAR) among Female Turkish Migrants in Denmark: Reflections on Methodological Benefits and Challenges. Societies 2024, 14,1.