Kulturministeriet støtter projekt med Blaakildes Natur & Yoga

Naturlige fortællefællesskaber

Naturoplevelser og fortællefællesskaber for 65+ -årige brugere fra Gribskov Seniorcenter Helsinge og Gilleleje Aktivitetshus

I samarbejde med Gribskov Seniorcenter har Blaakildes Natur & Yoga fået en bevilling fra Slots- og Kulturstyrelsens Pulje til 1.000 nye fællesskaber mod ensomhed.

Fire grupper af pensionister fra Gribskov Kommune vil - under hensyntagen til de gældende retningslinjer for Covid-19 - blive tilbudt et 12- ugers forløb med fællesskabsfremmende, udendørs aktiviteter i de lokale, omkringliggende naturområder sammen med en naturguide. Der inspireres til naturoplevelser, fysiske og mentale øvelser, og der guides til fortællefællesskaber, inspireret af naturens nærvær, om emner, der ligger deltagerne på sinde og kan skabe genkendelse og fælles glæde.

Læs hvad pressen skriver her

Naturen anvendes til bevægelse og kropslige formål, men især til narrative og poetiske sanseoplevelser som inspiration til fortællerunder om oplevelser og erindringer, der har til formål at etablere et en særlig ”naturkultur”; et udendørs fællesskab mellem deltagerne, samt at opildne til personligt erindrings- og identitetsarbejde.

Vil du høre mere om projektet, eller har du lyst at drøfte andre, tilsvarende projekter i din kommune eller forening, er du meget velkommen til at kontakte mig.