KULTURFORSKER


Jeg har været ansat ved de fleste danske universiteter i midlertidige stillinger af en varighed fra seks måneder til fem år, siden jeg blev nyuddannet som cand.mag. i Folkloristik og Retorik 1989, og efterfølgende fik en ph.d.-grad fra Etnologi i 2011, begge dele Københavns Universitet.  Desuden har jeg været på forskerophold ved University of Pennsylvania i 1994-95. Nu er jeg ansat i en fast deltidstilling som lektor ved Center for Sundhedsfremme på RUC.

Mine forskningsområder er humanistisk sundhed med særlig fokus på aldring. Det perspektiv, jeg repræsenterer inden for aldringsforskningen, kaldes kulturgerontologi, og inden for dette har jeg beskæftiget mig med familie, køn og generationer, sociale forhold og bolig, mobilitet og migration, samt medieforskning.
Se mere om mit akademiske virke, om publikationer og presseomtale
her