Artikler og kronikker

Artikler 2005

Danish Folklore. 
Pp. 80 - 89 in Encyclopedia of World Folklore. Ed. by William M. Clements. Greenwood Press, US. 2005

Familien mellem idealforestilling og virkelighed.
Pp. 9-12 i Social Politik 2005, Nr. 5. Udg. af Socialpolitisk Forening.

Den grå bølge. 
Ældre Sagen 2005, august p. 33.

Man skal følge sin køreplan.
Fag og arbejde. Social/sundhed 03/04- juli/august. 2005, pp. 50-51.

Bedsteforældre - fra ungdommelige til alderdommelige? 
Ældre som bedsteforældre - bedsteforældres rolle i børns udvikling og sociale indskoling. Ældre Forum, 2005.

Liv og livshistorie. 
Pp. 11-12 i Alderens Nye Sider nr. 1 marts 2005. Videnscenter på Ældreområdet.