Ph.d., cand. mag., Lektor ved RUC, Tværfaglige Sundhedsstudier på Institut for Mennesker og Teknologi, samt selvstændig som aldringsekspert med firmaet Blaakildes. Du kan læse om mine tilbud her

Gennem mange år har jeg bidraget til samfundsdiskussionen og videnskaben med min ekspertise inden for humanistisk sundhed med særlig fokus på aldring, alderdom og ældre mennesker. Udfra denne akse har jeg beskæftiget mig med familie, køn og generationer, sociale forhold og bolig, mobilitet og migration, samt medieforskning. Med min folkloristiske baggrund har jeg en særlig forkærlighed for fortællinger, skrivning og narrativitet, ogunderviser også på skrivekurser, især med erindring som tema, der også har min faglige interesse som både folklorist og aldringsforsker.

Jeg blev cand.mag. i Folkloristik og Retorik fra Københavns Universitet, 1989, var på University of Pennsylvania som visiting scholar i 1994-95 og fik en ph.d.-grad fra Etnologi på Kbh.s Universitet i 2011.

I løbet af min karriere har jeg haft kortere og længere ansættelser som underviser, forelæser og forsker ved de fleste danske universiteter og en del professionshøjskoler. Jeg har ligeledes været forsker på Dansk Gerontologisk Institut og hovedredaktør af tidsskriftet Gerontologi. Nu er jeg ansat som lektor ved Center for Sundhedsfremme på RUC og arbejder ligeledes som selvstændig i firmaet Blaakildes med konsulentopgaver, foredrag og flere andre ting.

Mit nuværende forskningsprojekt drejer sig om at studere og udvikle en narrativ, naturbaseret sundhedsintervention specifikt målrettet tyrkiske kvinder med Diabetes. Projektet er finansieret af Steno Diabetes Center Sjælland i samarbejde med RUC, og det udarbejdes i samarbejde med min kollega, professor Karen Christensen, RUC: Se mere her

Du kan læse mere på de følgende sider om mine publikationer og interview til pressen.