Radio og tv

Om radioudsendelsen "Jaja taler volapyk"

Under et ophold i Grækenland i 2003 interviewede jeg fem bedstemødre i alderen 53-80 år. De bor i et udkantområde på Peloponnes i Grækenland, som kun langsomt bliver udbygget med henblik på turisme. Derfor var det i 2003 stadig et forholdsvis fattigt område, præget af landbrug, fiskeri og små butikker.

De fem kvinder er vokset op under ret vanskelige og fattige vilkår, og fire af dem er blevet tvangsgift, som det langt op i tiden har været kotymen i Grækenland - ligesom det også var i Danmark for få århundreder siden.
 

De fem kvinder fortalte om deres liv og familieforhold, om deres børn og børnebørn, hvoraf de fleste er flyttet til byerne for at få arbejde - eller prøve at få et. De voksne børns liv er moderne som andre europæiske unge menneskers liv, mens de græske bedsteforældres liv virker meget gammeldags. Der er langt mellem generationerne i disse familier.

Til interviewene med de fem kvinder fik jeg uvurderlig hjælp af den schweiziskfødte Erika Brechet, der har boet i Koroni på Peloponnes sammen med sin mand Gerri siden 1970erne. Erika kontaktede de fem kvinder og fungerede som tolk under mine besøg.