Bøger og rapporter - Øvrige udgivelser

Aldring og Ældrebilleder - Mennesket i Gerontologien
Redigeret af Anne Leonora Blaakilde i samarbejde med Christine E. Swane. Munksgaards Forlag. 1998

Ordene mellem os
Folkloristiske fortolkninger om alderdom.
Forfatter: Anne Leonora Blaakilde. Skriftserien, Gerontologisk Institut nr. 2.1998

Nordnytt 58 Tema: Nordisk folkloristik.
Redigeret af Anne Leonora Blaakilde. Museumstjenesten, Viborg.1995

Nordnytt 49 Tema: Livscyklus.
Redigeret af Anne Leonora Blaakilde i samarbejde med Bjørg Kjær. Museumstjenesten, Viborg.1993

Gammelt træ giver god ild - om alderdom i folkloristisk perspektiv.
UNIFOL Årsberetning 1990.
Redigeret af Anne Leonora Blaakilde. Institut for Folkloristik, Københavns Universitet. Hans Reitzels forlag.1991