Artikler og kronikker

Artikler 2011

En 100-årig snapse-elsker.
P. 24 i Gerontologi. Aldring og ældre - forskning og udvikling 2011 vol. 27, nr. 1.

Vil du være gammel, plus+ eller ingenting? 
Anmeldelse i Gerontologi. Aldring og ældre – forskning og udvikling 2011 vol. 27, nr. 2, s. 20-21.

Nye familiemønstre – nye guldbryllupper.
P. 24 i Gerontologi. Aldring og ældre - forskning og udvikling 2011,vol. 27, nr. 3  Kronik.

Internationalt Symposium i Kulturgerontologi.
Gerontologi. Aldring og ældre – forskning og udvikling 2011, vol. 27, nr. 4 s. 21.

Spidsen: DGS efterspørger: Mere viden - mest handling.
Pp.16-17 i Gerontologi. Aldring og ældre – forskning og udvikling 2011, vol. 27, nr. 4. Skrevet i samarb. med Jette Thuesen

Moderne bedsteforældre og deres plads i familien. Kulturelle perspektiver på ældres rettigheder og pligter i familielivet. 
Pp.31-44 i: Værdig alderdom. Red. Klaus Slavensky. Forlaget Andedammen.2011

Bedste tog over hvor Smilende Susie slap. 
Kvinfos webmagasin 19.12. 2011

Indledning. KrObjekt. 
Temanummer af Kulturstudier om krop, sundhed og sygdom. Pp 6-13 i Kulturstudier 2011, vol.2. Skrevet i samarbejde med Astrid Pernille Jespersen.

En KrObjektiv lidelse? Forståelse og behandling af kroniske, diffuse smertelidelser med Fibromyalgi som eksempel. 
Pp 13- 44.i  Kulturstudier 2011.vol 2.,  Skrevet i samarb. med Rie Lykke Danielsen