Redaktionsarbejde: Bøger, rapporter og redigerede tidsskrifter

Christensen, K. & Blaakilde, A.L. (2022). Rapport fra et naturprojekt med tyrkiske kvinder i Danmark. Roskilde: Roskilde Universitet.

Illustrationer: Billederne er taget af Anne Leonora Blaakilde og Karen Christensen 

ISBN978-87-7349-137-9

Finansiering og samarbejde: Rapporten er baseret på projektet: Hverdagsliv og diabetes hos aldrende migranter i Danmark – et pilotstudie baseret på narrativ naturbaseret sundhedsfremme. Dette projekt har været finansieret af midler fra Steno Diabetes Center Sjællands forskningspulje 2021, samt medfinansieret af Roskilde Universitet. Liv Stubbe Østergaard ved Steno Diabetes