Artikler og kronikker

Artikler 2019 og 2020

Det er absurd at fremstille klima- og sexismekampene som generationskonflikter. Kommentar i Dagbladet Information, 22. oktober 2020

Blaakilde, AL, Jervelund, SS, Yazici, S, Petersen, SG, and Krasnik, A. 2020. Use of Cross-Border Healthcare Services by Elderly Turkish Migrants in Denmark: A Qualitative Study and Some Critical Reflections about Public Health 'Concerns'. Nordic Journal of Migration Researchj; 10(3), pp. 56-72.

Svækkede ældrde i livets sidste limbo. Plejekultur  en verden præget af migration. s. 249-268 i Former som formar. Musik, kulturarv, öar. Festskrift till Owe Ronström. Red. af Camilla Asplund Ingemark, Carina Johansson och Oscar Pripp. Etnolore 38, 2019, Uppsala Unversitet, Sverige.

Blaaggen 12.marts 2019: Hvordan vil du leve som gammel - og med hvem?