Artikler og kronikker

Artikler 2018

The Becoming of Radio Bodies. Radio Listening from a Life Historical Perspective. European Journal of Cultural Studies. Vol. 21, issue 3, June 2018

Et langt liv med Danmarks Radio. Radioens betydning for ældre menneskers hverdagsliv, set i livshistorsk perspektiv. Tidsskriftet Gerontologi nr. 34, 1, s. 22-25

Et ældreliv i "Solutopia": Pensionistmigration fra nord til syd. Gerontologi - Perspektiver på ældre mennesker. Red. Stinne Glasdam og Frode Jacobsen.Gads Forlag. s. 215-33.

#WeCare. "Kønseksperters syn på udviklingen af køn i sundhedsvæsenet. I Køn i sygeplejepraksis af Ken Farid Røjgaard Nielsen. Samfundslitteratur s. 106-109