Artikler og kronikker

Artikler 2006 - 2007

Den moderne alderdom: Fyrværkeri og forfald. 
Kronik 27. december 2007 . Dagbladet Information.

>We Live Ten Years Longer Here.< Elderly Danish Migrants Living on the Costa del Sol. 
Pp. 88-89 in Ethnologia Europaea 2007 37:1-2

Pensionistmigranter på Costa del Sol. 
Pp. 17-116 i Når pensionister flytter hjemmefra. Ressourcer og risici ved migration i det moderne ældreliv. Red. af Anne Leonora Blaakilde. Skriftserien fra Gerontologisk Institut nr. 13. 2007.

Livshistorie og reminiscens.
Pp. 202-09 i Gerontologi. Livet som gammel 2. rev. udg. Red. af Swane, Blaakilde og Amstrup. Munksgaard Danmark, København.

Lystflytninger i senlivet. 
Skrevet i samarb. med Lone Ree Milkær. Pp. 8-11 i Gerontologi. Aldring og ældre - forskning og udvikling. 2007, Nr. 1 årg. 23.

Löper Tiden från Kronos? Om kronologiseringens betydelse för föreställningar om ålder. Pp.26-51 i  Ålderdomens betydelser.
Red. af Lars-Eric Jönsson och Susanne Lundin. Studentlitteratur, Lund. (Svensk oversættelse af Løber tiden fra Kronos? fra 2004)

Lad livets fortællinger blomstre. Livshistorie som genre og nødvendighed. 
Pp. 121-46 i Reminiscens og livshistorie. Red. Jonas Havelund og Anders Møller Jensen. Munksgaard Danmark, København. 2006

>It´s just a story I´m telling you; I haven´t experienced it myself.< A Grandmother´s narratives and experiences. 
Pp. 158-182 i Narrating, Doing, Experiencing: Nordic Folkloristic Perspectives. Ed. by Annikki Kaivola-Bregenhøj, Barbro Klein & Ulf Palmenfelt. Studia Fennica, Folkloristica, Finland. 2006

Alle fagforfattere er fulde af løgn. 
Forfatteren 2006, No.6 p. 5.

Valgfrihed til plejehjem! 
Arkitekten 0306 p. 96.