Velkommen til Anne Leonora Blaakildes hjemmeside

Kulturforsker Anne Leonora Blaakilde

Ph.d., cand. mag., Lektor ved RUC, Forfatter og foredragsholder.

Læs mere

Blaakildes Natur & Yoga

Blaakildes Natur & Yoga tilbyder sanse- og yogaoplevelser i naturen.

Læs mere

NYHED: NARRATIV, NATURBASERET SUNDHEDSFREMME BLANDT TYRKISKE KVINDER MED DIABETES

Forskningsprojektet Hverdagsliv og diabetes hos aldrende migranter i Danmark – et pilotstudie baseret på narrativ naturbaseret sundhedsfremme.

Tyrkiske kvinder med diabetes ude i naturen. 

Vi er to lektorer fra Center for Sundhedsfremmeforskning på RUC, Karen Christensen og mig, som har fået midler fra Steno Diabetes Center Sjælland til at udføre et forskningsprojekt med en gruppe tyrkiske kvinder. Kvinderne har diabetes eller er i risiko for at få det. 

Andelen af diabetespatienter er højere blandt indvandrere i Danmark end blandt etniske danskere. 

Vi samarbejder med en sundhedskonsulent fra Steno Diabetes Center Sjælland. 

Hver uge i hele efteråret 2021 er vi sammen med kvinderne ude i naturen for at afprøve, hvordan det virker, både som et rehabiliterende praksisprojekt og som et narrativt forskningsprojekt, hvor vi ønsker at undersøge kvindernes hverdagsliv og sundhedsvaner. Kvinderne deltager på lige fod med os i planlægningen af forløbet.