Bøger og rapporter

2012

Sundhedsfremme for udsatte borgere

af Signe Gronwald Pedersen, Maria Benavente Rasmussen og Anne Leonora Blaakilde. Udgivet af Center for Sund Aldring, Københavns Universitet.

Materialet i denne rapport er baseret på interviews med ledere og medarbejdere fra ti københavnske steder, hvor der praktiseres sundhedsfremme og socialt samvær for etniske minoritetsgrupper.

Forfatterne har valgt at kalde et sådant sted for Sundhedsvirkerum, fordi de udgør rum, som virker for sundheden for udsatte borgere af anden oprindelse end dansk. Der indgår ét kommunalt tilbud og ni organisationer og foreninger af frivillig karakter.