Artikler og kronikker

Artikler 2013

A Challenge to the Danish Welfare State: How International Retirement Migration and Transnational Health Promotion Clash with National Policies. Pp. 177-204 i Nordic Seniors On the Move.

Ældre indvandrere i Danmark - udfordringer og ressourcer. DGS´ Nyhedsbrev Nyt om Gammelt, 4/2013.

Gode virkerum for sundhedsfremme for borgere med anden etnisk baggrund - ti gode eksempler fra København. Pp. 97-104 i Ældre med anden etnisk baggrund - Viden og inspiration til indsats. ÆldreForum, Social- Børne og Integrationsministeriet. Skrevet i samarbejde med Signe Gronwald Petersen og Maria Benavente Rasmussen.

”Et rigtigt menneske” – folkloristiske fortolkninger af en kvindes fortællinger om arbejds- og familieliv i et livshistorisk perspektiv.
Pp. 202-228 iFolkloristikens aktuella utmaninger. Red. Owe Ronström, Georg Drakos og Jonas Engman. Gotland University Press. 2013