Seniorprojekter med Blaakildes Natur & Yoga støttet af Kulturministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet

Forår 2021

Naturlige fortællefællesskaber

Naturoplevelser og fortællefællesskaber for 65+ -årige brugere fra Gribskov Seniorcenter Helsinge og Gilleleje Aktivitetshus samt for 70+ årige fra Halsnæs Kommune

I samarbejde med Gribskov Seniorcenter fik Blaakildes Natur & Yoga en bevilling fra Slots- og Kulturstyrelsens Pulje til 1.000 nye fællesskaber mod ensomhed.

Halsnæs Kommune valgte at bruge af en pulje fra Sundheds- og ældreministeriet til samme typer kurser for pensionister i Halsnæs.

Mindre grupper af pensionister fra Gribskov Kommune og Halsnæs Kommune blev tilbudt et 12- ugers forløb med fællesskabsfremmende, udendørs aktiviteter i de lokale, omkringliggende naturområder sammen med mig som guide. Der blev inspireret til naturoplevelser, fysiske og mentale opgaver, og der blev guides til fortællefællesskaber, inspireret af naturens nærvær, om emner, der lå deltagerne på sinde og kunne skabe genkendelse og fælles glæde.

Læs hvad pressen skrev her

Naturen blev anvendt til bevægelse og kropslige formål, men især til narrative og poetiske sanseoplevelser som inspiration til fortællerunder om oplevelser og erindringer, der har til formål at etablere et en særlig ”naturkultur”; et udendørs fællesskab mellem deltagerne, samt at opildne til personligt erindrings- og identitetsarbejde.

Vil du høre mere om projektet, eller har du lyst at drøfte andre, tilsvarende projekter i din kommune eller forening, er du meget velkommen til at kontakte mig.