Skilsmisser og eks-guldbryllupper

Jeg blev interviewet til Godmorgen Danmark i TV2 d. 14.3.2017 for at kommentere en historie om, at flere ældre bliver skilt.

Flere bliver skilt sent i livet. Hvorfor?

Kontinuitet i senlivet betyder, at livets lærdom giver bestemte vaner, ritualer og erfaringer med muligheder og begrænsninger, som man tager med sig til alderdommen. Man bliver, populært sagt, ved med at gøre de ting, som man har lært – og  lært at sætte pris på - gennem livet. For de ældre i dag er kontinuitet lig med forandring.

Efterkrigsbørnene har levet i en tid fuld af forandringer, opbrud og nye måder at være, leve og se ud på. Derfor er de også klar til forandringer i alderdommen, men ikke forandringer der kommer som lyn fra en klar himmel. De har selv været med til at skabe nye vaner, måder og muligheder i løbet af deres levetid. Der er tre vigtige ting, som har betydning for det øgede antal af skilsmisser i denne aldersgruppe.

 

1. Samliv.

Siden midten af det 20. århundrede er der sket en gradvis stigning i antallet af skilsmisser i Danmark. Vi har fået det, man kalder serielt monogami. Det betyder, at vi er monogame og holder os til én partner ad gangen, men vi skifter ham eller hende ud et par gange i løbet af livet. Familieformen har også ændret sig, så langt flere har børn med flere partnere.

Derfor er det ikke en stor omvæltning for efterkrigstidens børn at indgå ægteskab og lade sig skille igen, også efter de 55. De har prøvet det før.

 

2. Individualisme

Individualisme dyrkes bestandigt i stigende grad. Det betyder, at vi tænker mere på egne behov end på gammel moral og pligt, og vi føler os måske ikke så forpligtede over for andre i tilværelsen. Venner og familiemedlemmer kan skiftes ud, hvis de ikke lige passer til vores nyeste selvudviklingsbibel. Måske har nogle af dem, der er ældre i dag allerede prøvet at droppe deres egne forældre. Antallet af skilsmisser blandt 60+-årige afspejler, at man ikke længere vil ”finde sig” i så meget. Mange ældre i dag har fulgt fremkomsten af psykoterapi og været med til at rejse selvhjælpsbølgen. ”Flinkeskolen” er efterhånden erstattet med ”kend dig selv” og ”tag din ret”. Tidligere var især kvinder økonomisk afhængige af deres mænd. I dag er mange mænd måske mere socialt afhængige af deres hustruer, som ikke længere har de samme økonomiske grunde til at blive i et ægteskab, der ikke opfylder alle behov. Til gengæld har temaet: "Midaldrende mand finder yngre kvinde” altid været klassisk.

 

3. Alder

Vi lever længere, sundere og er friske langt op i alderen på måder, som aldrig er set før. Gamle mennesker ser helt anderledes ud end tidligere, og derfor har vi også fået problemer med, hvad vi skal kalde den aldersgruppe: ”Gamle”, ”ældre” eller ”voksne”?

For det første betyder det, at flere ældre mennesker kan meget mere, end de samme aldersgrupper generelt set kunne for 20 år siden. Deres kroppe er mere veltrænede og sunde, og de dyrker deres fysik og intellekt mere, end dem i samme alder gjorde for nogle år siden. Det betyder også, at livet fra 60 år ikke nødvendigvis opfattes som en langsom nedlukning, for der kan være flere friske år endnu. I stedet kan fremtiden ses som en mulighed for at frigøre sig fra gamle bånd, fordi man stadig har livsappetit på nye ting, der skal prøves. Kald det ”midtlivskrise” eller ”alders-empowerment”. 

For det andet har hele aldersopfattelsen ændret sig sammen med de nuværende ældre. Man taler nu om en uni-age, som betyder, at forskellige aldersgrupper har mulighed for at opføre sig ens og se nogenlunde ens ud. Ældre mennesker ligger ikke længere så meget under for ”alderspolitiet”, der kontrollerer tøjstil, fremtoning og adfærd i forhold til, om det er ”alderspassende”.

Derfor kan ældre mennesker sagtens opføre sig på samme måde som de yngre i det omfang, de selv har lyst. Det er ikke pinligt, men sundt, for ældre at dyrke sex, at gå på netdating, eller at gå til rock-koncerter, danse jitterbug eller gå cat-walk. Derfor bliver mulighederne for at få nye partnere og skifte dem ud igen, større, også i alderdommen, hvor det serielle monogami fortsætter.

 

Fremtidens guldbryllupper?

Hvad kan vi vente af fremtiden på samlivsområdet? Det er klart, at en festlig begivenhed som guldbryllup med fejringen af 50 års ægteskab med den samme vil blive et sjældent og eksotisk fænomen, hvis halvdelen af alle ægteskaber opløses gentagne gange gennem livet. Måske vil guldbryllupper blive en begivenhed, som får pressedækning og opmærksomhed, ligesom 100-års fødselsdage var engang, da de var meget sjældne.

På den anden side er der også kommet en ny tendens i tiden, som ikke mindst mange af de ældre også er bærere af. Der holdes store generationsfester og –ferier, hvor man samler børn og svigere, deres pap-, bonus-, og halvsøskende sammen med ens egne af slagsen – og ofte med egne eller andres ekser. Familien har fået en revival, og familiesammenkomster er meget populære.

Når man har skiftet partner et par gange i livet og fået en håndfuld børn med de forskellige, og når tiden går og læger de fleste sår. Så har man måske lært at sætte pris på familieskaber og har mange års erfaring med at håndtere de nye sammensvævede relationer i de sammenbragte familier? Dette kan føre til, at de gamle ekser på et tidspunkt vil få lyst at samle hele familien på kryds og tværs; at fejre samliv og børneflokken, på 50-års dagen for indgåelsen af de tidligere ægteskaber. Vi kan med andre ord se frem til en ny trend med fejring af eks-guldbryllupper.

Se klippet fra TV2 her
0 kommentar(er)

Hvad synes du? Skriv gerne din kommentar her