Foredrag 2024

Generationer på kryds og på tværs

Tirsdag 21. maj. kl. 14.00-17.00 i Stakladen, Aarhus

"Generationskamp", "generationskultur", "generationskløft", "generationstyveri", "generationskontrakt" og "generationsdialog". Hvordan taler vi om hinanden på tværs af alder, og hvordan kan vi blive bedre til at føre en god dialog mellem generationer?

Foredrag til Dialogdagen: Fordom uanset alder & Fællesskab uanset alder. Om samvær og samspil på tværs af generationer og aldersbarrierer

Arrangører: Studenterhus Aarhus. Kompetence Huset / Aarhus daghøjskole. Foreningen Falk. Husrum. TURKIS. A3- engAgerede Alders Aktivister.

Narrativ, naturbaseret sundhedsfremme med diabetesramte tyrkiske kvinder i Danmark.

Fredag 24. maj. Naturmødet i Hirtshals 2024

kl. 10.30 -11.00 og kl. 12.00 - 12.30

Stand # 13, (Foreningen af udendørsterapeuter)

Andelen af diabetespatienter er højere blandt indvandrere i Danmark end blandt etniske danskere. Vi er to forskere fra Center for Sundhedsfremmeforskning på RUC, som i efteråret 2021 udførte et pilotprojekt finansieret af Steno Diabetes Center Sjælland med diabetesramte tyrkiske kvinder. Anne Leonora er både lektor ved RUC og ejer af Blaakildes Natur & Yoga, som tilbyder naturyoga og naturterapi for mange forskellige grupper. Anne Leonoras dobbeltrolle brugte vi i forskningsprojektet til at invitere de tyrkiske kvinder ud i naturen for at sanke og snakke, dyrke yoga, spise sammen og prøve forskellige naturterapeutiske øvelser. Kvinderne talte intet eller dårligt dansk, så hele projektet foregik med tolk. Naturmøderne blev suppleret med livshistoriske interviews hjemme hos kvinderne.

 

Forandrede familieformer og skilsmisser i senlivet

Mandag 3.6. 2024 på Hotel Nyborg Strand

Workshop til SUFOs Årskonference

"Jeg har aldrig har været mere tilfreds med min tilværelse."

"Jeg har en grundlæggende sorg over, at hele familien er splittet."

I min igangværende, kvalitative undersøgelse af skilsmisser i senlivet kommer der begge typer af svar som disse. Andelen af skilsmisser blandt mennesker over 60 år stiger, og især blandt dem, der har været et par i mere end 50 år. Derfor kan en forklaring om serielt monogami gennem hele livet - og altså også partnerskifte i alderdommen - ikke stå alene som årsag.

To faktorer er væsentlige for livskvalitet blandt 55+-årige: 1. Familien og 2: individuel frihed. Dette rummer et interessant skisma og mange andre vigtige spørgsmål om det gode liv som gammel, bl.a. om familiesammenhold, sammenbragte familier, økonomi, bolig og "hvem skal passe mig, når jeg bliver syg"?

 

 

Folkemødet på Bornholm: Sociale netværk blandt +50-årige danskere

Lørdag 15. juni kl. Kl. 11.00-11.45 på stand J28

Anne Leonora Blaakilde (RUC) og Eva Hoffmann (UC SYD) præsenterer deres forskningsprojekter om hhv. skilsmisse i senlivet og pårørendes rolle som forhandlere i sundhedsvæsenet.

Ældre Sagens Fremtidsstudie viser, at det sociale netværk har afgørende betydning for de ældste danskeres identits- og lykkefølelse.

Mange ser det som naturligt og rigtigt at bakke deres nærmeste op, når de bliver syge eller svækkede, og i disse år med besparelser er det en opgave, der vokser i omfang. Men det er en svær og indimellem slidsom opgave at skulle navigere og forhandle på deres vegne over for sundhedsvæsen, plejehjem mv.

Samtidig bliver flere skilt, også blandt de ældste. Skilsmisse kan være tiltrængt for at styrke frihed og individualisme, men det kan samtidig være et alvorligt brud og give efterdønninger i de sociale relationer. Det kan give udfordringer ift. identitet og livskvalitet, og det kan skabe ændringer i en mulig pårørendekreds i tilfælde af behov for pleje og omsorg.

Arrangør: Ældre Sagen

Deltagere:

  • Anne Leonora Blaakilde, lektor, ph.d., cand. Mag. RUC, IMT Center for Sundhedsfremmeforskning
  • Bjarne Hastrup, adm. direktør, Ældre Sagen
  • Eva Hoffmann, lektor, ph.d., UC Syd, Sygeplejerskeuddannelsen i Aabenraa
  • Sarah Skafte, vært, Ældre Sagen

Hvad betyder aldring for kvinder i dag?

Søndag 16. juni kl. 15.00-16.00

Oplæg til kvindegruppen 50+ i Mårum-Kagerup Sogn - Privat arrangement

Midaldrende kvinder, hysteriske kællinger eller klimakteriemakreller. Kvinder midt i livet har mange navne, og hvilke navne passer på os i dag?

Vi er mange, og vores liv har formet sig på andre måder end for de kvinder, der kom før os. Hvad betyder det for vores liv som aldrende og ældre kvinder? Hvordan kan vi forberede os - og på hvad?

Oplægget vil skitsere nye tendenser for aldrende kvinder i lyset af tidligere tider efterfulgt af naturbaseret gruppearbejde.